Forvaltning

Effektiv forvaltning

Agera jobber hele tiden  for verdiskaping - og fornøyde leietakere. Vi tar oss av markedsføring, utleie, kontraktsforvaltning, regnskap, økonomistyring, drift og vedlikehold, rehabilitering og utvikling. Så kan du bruke tiden på din kjernevirksomhet.

Rom for kreativitet: Alle arbeidsplasser er forskjellige. Derfor skreddersyr vi lokalene til hver enkelt leietaker. Vi bygger relasjoner med fleksible, løsningsorienterte og langsiktige leieforhold. Vaktmester stiller på kort varsel.