AGERA EIENDOM

Om oss

Agera Eiendom AS ble etablert av Ola Soppeland og har drevet med utvikling, utleie og kjøp av eiendom siden 2004. Vi forvalter over 25.000 kvadratmeter for utleie, og er i sterk vekst. Agera Eiendom AS inngår i et konsern med totalt 16 selskaper hvor Auto Holding AS er morselskap.

Ryfast knytter bånd mellom Strand og Stavanger, og vi satser hovedsakelig i de to S’ene. Selskapet bygger også opp en tomteportefølje. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi tomteareal for omtrent 500 boenheter og 20000 kvadratmeter næring under utvikling.

Målet er alltid det samme: Med langsiktig tankegang vil vi skape eiendommer som tilfører kvalitet i nærmiljøet.